Algemene ledenvergadering Dierense Speeltuin Vereniging

16/04/2018

Hierbij nodigen wij onze leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op 18 april a.s..

De locatie is het clubgebouw aan de Rode Kruislaan 1 te Dieren. Aanvang 19.30 uur.

 

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen vorige algemene ledenvergadering.
  3. Binnengekomen post.
  4. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018/2019
  5. Kascontrole 2017 en benoeming kascontrole 2018. Plus reserve.
  6. Jaarverslag bestuur 2017, activiteitenverslag 2017 en Beleid 2018/2019.
  7. Bestuursverkiezing
  8. Rondvraag
  9. Sluiting.

Categories: Nieuws

Leave a reply